Beslut: Beviljat stöd för fiber till Holm!

Fiber grävdes genom Anundgård 2005. Nu skall hela Holm får det.Jan Winroth vid spakarna 2005 när det grävdes fiber genom Anundgård. Nu skall hela Holm kopplas upp.

Efter ett enträget arbete under de senaste åren kunde häromdagen styrelsen för Holm Fiber Ekonomiska Förening äntligen meddela Länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut: Beviljat att bygga fibernät i Holm!

Holm Fiber kommer att bygga fibernätet tillsammans med Servanet. I dagsläget är inga detaljer klara. Ett uppstartsmöte tillsammans med Servanet i början av 2017 kommer att klargöra det arbete som ska göras och den information som ska spridas.

Uppstartsmöte i jan/feb där medlemmar bestämmer om det blir av
Rätt snart efter uppstartsmötet kommer de att kalla till ett medlemsmöte för att presentera upplägget, vad anslutningsavgiften blir och som det ser ut en omröstning för att vi verkligen ska bygga fibernätet. Det är medlemmarna och inte styrelsen som tar det slutliga beslutet. Mötet kommer att genomföras någon gång i januari/februari 2017.

Mycket billigare om man är med nu!
Styrelsen poängterar vikten av att varmt prata för att så många som möjligt ansluter sig. Det kommer högst troligt att kunna gå att ansluta sig senare men inte till det pris som kommer att bli med det bidrag som nu ges oss. Det går inte med dagens regler att få bidrag senare för att ansluta sig.

Styrelsen, med Stefan Edin i spetsen, tackar alla medlemmar som troget väntat och inte gett upp. Nu kan arbetet sätta igång efter lång vänta. Nu ska Holmbygden in i framtiden!

Läs mer om Holm Fiber och anslut dig nu!

Inför Landsbygdsriksdag 2018: Diskutera landsbygdsfrågor på Församlingshemmet 23/11 kl 19

Hela Sverige skall leva anordnar möte i Holm 23 november.

Den 23/11 är föreningar och allmänhet i Holm-Indal-Liden inbjudna till att diskutera landsbygdsfrågor. Det är organisationen Hela Sverige skall leva (HSSL) som håller i mötet och även politiker är inbjudna. Mötet är en del i förberedelserna för den så kallade Landsbygdsriksdag som skall hållas i Västernorrland 2018 och i samband med det ges byarna runtikring möjlighet att visa upp sig med lokala aktiviteter. För att vi ALLA ska kunna vara med, bjuder HSSL Västernorrland och Sundsvalls Kommunbygderåd nu in till ett första möte.

Tid och plats: Onsdag 23/11 kl. 19-21, Församlingshemmet i Holm.pdf
Affisch: Om du vill skriva ut inbjudan eller sätta upp en affisch hämta här .

Välkommen till en givande kväll, vi bjuder på fika!
HSSL Västternorrland & Sundsvalls Kommunbygderåd

Anmälan (för fikats skull) senast 21/11. Välj antal och tryck boka. Klart! (Källa.)
Det går även bra att mejla Christina Antonsen på antonsenc@gmail.com eller sms’a/ringa tel.nr. 0730-33 29 44 (Niklas/HBU).


Obs! Det står fel datum ovan i anmälan. Rätt datum är 23/11.

.Möte om landsbygdsfrågor.
Hela Sverige skall leva (HSSL) är en riksorganisation som företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet. HSSL finns även på läns- och kommunnivå. Läs mer.
Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor och har anordnats vartannat år sedan mitten av 1990-talet av Hela Sverige ska leva. Läs mer här.