የዳይሬክተሮች ቦርድ

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande Niklas Wikholm
Vice ordförande Patrik Lindmark
Sekreterare ጃን Strömberg
ገንዘብ ያዥ Glenn Widén
Ledamot Marianne Fors
Suppleant Ulf Andersson
Suppleant Stefan Edin
Suppleant Catrin Kolbäck
Suppleant Christin Olsson

 

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars.

Kontakta gärna oss här.