Тураһында Холм

PRO Holms 60-årsjubileum 12 Aug 2005 Österström н.

PRO (Pensionärernas Riks-organisation) är en intresseorganisation för pensionärer och är neutrala i förhållande till politiska, religiösa och nykterhetsorganisationer. Alla med någon form av pension är välkomna som medlemmar.

PRO Holm bildades den 9 sept. 1945 där årsavgiften bestämdes till 1 krona för män och 50 öre för kvinnor. Idag är årsavgiften 220 коро. Styrelsen består av elva personer.

Элемтәләр:
Ordförande Staffan Andersson 070-302 37 43