Пиеше Apes Взима SK – Мотоциклети и моторни шейни

Моторни шейни Club SK Draka планина е – Мотоциклети и моторни шейни
Моторни шейни Club Draka планина е клуб за моторни шейни- и любители на мотоциклетите в Холм и Liden близост.

Контакт:
Катарина Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Още контакти за клиенти М.М.. можете да намерите тук.

повече информация:
Drakaberget.se – сайт на клуба
Facebook страница Draka планина с картини от продължаващата ръководството работи М.М..

Ledkarta
Ledkarta.
Горе е изрезка от моторни шейни пътеки в района Холм въз основа на местните клубове ledkarta в окръг.
Holmsjön и малки езера, разбира се, също обичайните корабните маршрути, в зависимост от състоянието на ледената. Преглед на пълния карта.

Идеята е, че в бъдеще може да предложи по-добър цифров ledkarta с записват GPS песен. Имате ли GPS проследяване на всяка част? Изпратете ни имейл и ще помогне.

Последни новини от Драка планина на SK