PRO Холм

PRO Holms 60 юбилейни 12 Август 2005 на Österström.

PRO (Националната организация на пенсионера) е организация за възрастни и е неутрален по отношение на политиката, религиозни и умереност организации. Всеки, който има всякакъв вид пенсиониране са добре дошли като членове.

PRO Holm се формира 9 ирландски род. 1945 където годишната такса, определена за 1 корона за мъжете и 50 сто за жени. Днес е годишната такса 220 SEK. Съветът се състои от единадесет души.

Контакт:
Президентът Стафан Андерсон 070-302 37 43