Vandalizam na Holm nasipa šljunka i ograde

Printer vrlina PRO:su. Igramo balvani na šljunak ponedjeljkom, počevši od prošle sedmice.

Danas imamo gomilu sretan igrača za prijateljsku okupljanje ubrzo pretvorilo u tugu i bijes. Neko ili neki su se zabavljali vožnjom u avionu i uništi sa ovim Joyride.

Čak je i ograda oko terena uzeo udarac. Auto je bio u pokretu mora biti oštećen u farova i stražnja svjetla također Lantern . Nadam se da će javnost može pomoći da dobijete iako su ovi razarača, tako da je ovaj prekid. To je besmisleno förtörelsebeteende!

Zahvalan tips! kontaktirajte nas ovdje.

Leave a reply

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *