Osterstroms Torbe za odmor Compound

Naš posao je u slikovitom Österström blizini. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. Svako ko želi dobro domaći kruh može nas iznajmiti udoban Bakehouse o. 40 m za niske troškove.

Hyra av bagarstuga: 50 kr.

bilo ko, žele, i usvojiti pravila / podzakonski akti se donose u okviru Udruženja, da postanu članovi. Međutim, s pravom glasa samo za one članove koji borave u Holm župnoj granica. För övriga beviljas stödjande medlemskap. Prema odluci na početi u martu 2016 članarina 50 / Godina i moraju biti plaćeni Handelsbanken kliring broj 6344, račun 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

opširnije
17/3 -16: Osterstroms Bygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Fleamarket u Österström

kontakt
Carina Hultman 0692-300 92 (upravlja zakup Bakehouse).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “Osterstroms Bygdegårdsförening” och var länge fastighetsägare av den s.k. “Old school” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

na jedinjenja