Osterstroms Bygdegårdsförening

Naš posao je u slikovitom Österström blizini. Udruženje je odavno vlasnicima tzv. “Old school” u Österströn kao domaćin skupština sobu i područja služi više stranaka, u, nezaboravne večeri ispred, sastanci svih vremena M.M.. Lokacija, danas se prodaje u privatne ruke. navodno (2012) novi vlasnik HBU sada planiranih teretana umjesto otvoren u produžetak. U planu je za sobu obuku da se sve Holmbor radost i vrata se mogu otvoriti u toku godine 2013.

Pekara je prepušteno javnom interesu. Svako ko želi dobro domaći kruh može nas iznajmiti udoban Bakehouse o. 40 m za niske troškove.
najam: 50:-

bilo ko, žele, i usvojiti pravila / podzakonski akti se donose u okviru Udruženja, da postanu članovi. Međutim, s pravom glasa samo za one članove koji borave u Holm župnoj granica, drugu podršku odobreno članstvo. Prema odluci na početi u martu 2016 članarina 50 / Godina i moraju biti plaćeni Handelsbanken kliring broj 6344, račun 980 259 398, OBF. Napišite jasno / a je pošiljalac kada plaćanje.

kontakt
Carina Hultman 0692-300 92 (upravlja zakup Bakehouse).

na jedinjenja