fibra Holm – informe de situació!

Holm-fibra petitaEfter en tidsradioskuggaär vi i Holm Fiber Ekonomiska Förening tillbaka med lite information om hur vi ligger till med arbetet med bredband till vår bygd.
.

Nuläge
Vi får börja med att gratulera Djupröra Sandnäset och Loviken som fick möjlighet att ansluta sig till fiberföreningen Östra Bräcke. Där håller man nu på att gräva och placera ut utrustning som sen ska kopplas in i deras fastigheter och ansluta mot deras kommunikationsoperatör. Det resulterar ju i att vi i nuläget är färre medlemmar men vi ser inga problem med det utan vår förening är ändå så stor att vi kan genomföra ett bygge av nätet om vi beviljas bidrag.

Vi har haft ett anbudsförfarande ute angående systemleverantör dvs dom som bygger nätet. Vi har beslutat att använda oss av Bynet som har stor erfarenhet av att bygga nät i glesbygd på det sätt vi ska göra. Vi håller även på med anbudsförfarandet angående kommunikationsleverantör dvs dom som sköter nätet och hjälper leverantörerna av tjänster att få fram sina produkter till oss. Där har vi inte beslutat oss än men har två fullvärdiga kandidater att välja mellan.

Medlemmar
I nuläget har vi 173 medlemmar av vilka några inte har betalat sin års och medlemsavgift vilket krävs för att räknas som medlem. Encara hi ha potencials propietaris poden unir-se i estaven contents amb els veïns i influeixen més persones a unir-se al futur de la nostra pàtria.

Mapa dels membres i les propietats de l'associació, així com a clients potencials!
fer clic a “satèl·lit” per veure les cases. El mapa s'actualitza contínuament. Se fullsstor karta.
NOTA! Si us plau, ens ajudi a aconseguir clients en el blau- i les cases de colors grocs.

aportacions
Durant l'últim trimestre 2014 la sol·licitud es presentarà a la Junta del Comtat de la sol·licitud de subvenció per a la construcció. Les decisions sobre les subvencions es basen en la informació que ve al primer trimestre 2015. És que es presentarà en l'aplicació, incloent la forma en què moltes persones van a connectar-se a la xarxa i que és el nombre que és la base per a la grandària. Efter det att ansökan är inlämnad kan inte antalet medlemmar som är bidragsgrundande ökas. Tillkommer fastigheter efter det att bidraget är beslutat så kommer de självklart att kunna ansluta sig men det kommer att resultera i att de tillkommande fastigheterna kommer att få betala en dyrare anslutning eftersom vi inte kommer att kunna få bidrag för dessa. Hur stor den fördyringen blir återkommer vi till senare. För att inte riskera det anmäl er snarast och betala in er års och medlemsavgift så att ni är med. Ju fler vi är med ju billigare blir varje anslutning.

decisions
När vi har allt klart med beslut om bidrag m m så kommer allt att presenteras för medlemmarna som sen är de som formellt beslutar att vi bygger nätet.

Vi från styrelsen ser mycket positivt på det arbete som skett och ser även positivt på förutsättningarna för bygge av fibernätet.

Per a la Junta de
Stefan Edin

Holm Fiber hemsida med mer information och artiklar: Holmbygden.se/holmfiber

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *