Ymunwch cymdeithas ffibr Holm ac yn cael y cyfle i fand eang ffibr!

Holm Fiber Ekonomisk Förening har som plan att bygga fiberbredband till byarna kring Holmsjön. För att göra det så måste vi i föreningen söka bidrag hos länsstyrelsen. Idag är vi 120 medlemmar i föreningen men vi behöver bli flereftersom att bidraget ökar ju fler vi är i föreningen.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år, tillsammans med en inträdesavgift på 100 SEK (som återbetalas vid eventuellt utträde). Så anmäl dig nu till vår förening för att ha möjlighet till fibernät!

I mars 2014 ska bidragsansökan vara gjord och projekteringen samt upphandlingar bör vara klar innan. Det är även då som vi bestämmer kostnad för indragning av fiber till varje hushåll. Yna gallwch benderfynu a ydych am i fod, neu beidio.

A fydd y prosiect yn realiti, bydd gennych fynediad i'r Rhyngrwyd, Teledu a theleffoni, yn ogystal â chyfleoedd yn y dyfodol i wahanol fathau o larwm diogelwch a gwasanaethau gofal ac ati.

Heblaw eich bod yn cael y ffibr, mae hwn yn brosiect pwysig am ei fod yn:

  • Cynyddu datblygiad ac atyniad dosbarth cyfan yn.
  • Cynyddu gallu entrepreneuriaid a menter yn ein dosbarth.
  • Cynyddu'r gallu i werthu neu rhentu eich eiddo.

Enghreifftiau o gostau misol
costau heddiw.

Mae'r enghraifft isod yn cynnwys y gost buddsoddiad yn y cyntaf 60 mis.
Enghraifft.

Det finns alternativa lösningar för stugägare och sommarboende om man bara vill ha ovanstående tjänster del av året. Då har man löpande abonnemang med två månaders uppsägningstid.

Kontaktpersoner och anmälan
Bo Lindroos 070-696 53 40 , Stefan Edin 073-070 34 40 , Bengt Sahlén 070-109 58 25

Anmälan kan också ske via

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *