RHYBUDD! datganiadau Aros Ynni yn parhau i brynu cartrefi yn Holm

Idag krävs varsamhet och att man kollar upp vilka man har att göra med vid bostadsaffärer i Holm. Trots alla rubriker med Aros Energideklarationer och Johan Stendahls gamlaSkandalhusi höst, så fortsätter företaget att försöka köpa nya bostäder i Holm. Under hösten har de omnämnts med bland annat anbudsfusk till Migrationsverket, felbehandling av egen utländsk personal, myndigheters förelägganden, försummade hyresgäster och misskötta fastigheter.

Så sent som för drygt en vecka sedan ringde Bengt Staaf till bostadsrättsföreningen i “aneddiadau” vid skolan i Anundgård och ville köpa en ledig 4:a där. Hwn oedd y pedwerydd tro yn olynol i datganiadau Aros Ynni yn ceisio cael dros y fflat drwy wahanol bobl. Yn gynharach yr hydref hwn, wedi ceisio ei brynu gan Fredrik Wedelstam a oedd Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer dim ond un wythnos (!) a “par Karlsson”, alias Johan Stendahl Dywedodd esgus bod yn. pan BRF:Holm ac yn ymddiriedolwr Castor afreoleidd-dra a amheuir, Ni allai gael ateb yn syth, ac roedd amgylchiadau amheus yn gyson, nid ydynt yn dewis gwerthu atynt. Felly yr oedd y tro hwn, a'r cwestiwn a yw'n pryderu datganiadau Aros Ynni oedd y prynwr a'r diben o brynu fflat, arnofio eto ar yr atebion.

Lika oklara besked var det i slutet av augusti när HBU kontaktade Bengt Staaf angående ett strömavbrott i deras (frun Lis och svärfar Bernts) fastighet “uwch gartref”. Det var då en hemlig person som inte kunde namnges som skulle kontaktas angående problemen. Aros Energideklarationer hade Bengt Staaf bara hört talas om trots att företaget begärde in hyran för deras egna hyresgäster. Några dagar senare offenliggjordes Migrationsverkets tilldelningsbeslut för Aros Energideklarationers asylboende i fastigheten. Några veckor senare var Bengt Staaf styrelsesuppleant i företaget och två månader senare i oktober blev han därtill majoritetsägare av Aros Energideklarationer (som även äger “Tai athro”).

Nid yw datganiadau Aros Ynni a Bengt Staaf er gwaethaf gorchmynion cylchol a llythyrau wedi cyflawni eu hymrwymiadau o naill ai'r awdurdodau neu eu tenantiaid. Diffygion gyda llwydni ac awyru sydd ar gael du, nad ydynt wedi gwneud unrhyw beth am. Nac shoveled a sandio heddiw yn Uwch Cartref, sydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith y perchennog i wneud. Bengt Staaf yn goleuedig am y problemau ac wedi addo y byddant yn cael eu trefnu, ond er eu bod yn berchen ar yr eiddo, nid oes dim wedi digwydd yn y gaeaf.

Ar y diwrnod cyn Noswyl Nadolig, fodd bynnag, roedd y teulu blant cynhenid ​​datganiad i Anundgård gan yr Aelod o'r Bwrdd Michael Sterner bod yn rhaid iddynt symud allan. Företaget har återkommande försökt få ut familjen på olika sätt. I somras betalade de inte strömmen så att de blev strömlösa hemma i två (!) veckor och tvättstugan var avstängd i flera månader. Allt detta trots att företaget inte har rätt att tvinga ut familjen, då de har så kallad besittningsrätt och juridisk rätt att få bo kvar. Till och med Johan Stendahl själv och Pia Karlsson har varit i kontakt med familjen och försökt få ut dem, trots att deinte längre har med fastigheterna att göra”.

Denna gång skyller Aros Energideklarationer på ett föreläggande från Miljökontoret att bl.a. byta ut fönster i familjens bostad och då passar de återigen på försöka tvinga barnfamiljen att flytta ut. Renoveringar som går att göra utan att man flyttar ut.

Ny VD för Aros Energideklarationer”, “Hus får säljförbud”, “Stendahl i rätten
Läs relaterade nyheter i annan media senaste månaden.

.
Lägenheten på Nybyggena valde bostadsrättsföreningen istället att sälja till en småbarnsfamilj som flyttar till Holm i dagarna. Varmt välkomna till Holm!

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *