Holm Cymdeithas Hanes Lleol

Holms hembygdsförening ffurfio 1983 ac mae gan yr amcan i ddiogelu atgofion o bob math. Trwy dynnu sylw at fywyd a gweithgareddau plwyf Holm yn ystod yr amseroedd diwethaf, fel llog awakened a chariad yn agos y famwlad a grëwyd.

Cognac yn Österström

Mae'r gymdeithas wedi, ymhlith pethau eraill a sefydlwyd gemau gwledig “Brenin Österström” a “bost lladrad”. Mae hefyd wedi cynhyrchu ffilm am Line Power Dwyrain a chwblhau gwaith adnewyddu adeiladau hanesyddol megis cognac ac adeiladu tai cychod Stone Fawr yng Loviken.

Cysylltu
cadeirydd. Göran Loviken 0692-510 42 och gyfrinach. Sonja Filipsson 0692-510 51

Homepage
hembygd.se/holm