Rekordniedrigwasser

Christina Hjelm vid FagervikssjönDet är rekordlåg vattennivå i Fagervikssjön. Där har bland annat Christina Hjelm sin brygga. Det är fortfarande en bra bit kvar för att kunna doppa tårna.

.
Här på hemsidan under Tourismus / Fritid und “Boot, Schwimmen und Wassersport” kan du dagligen följa vattennivån i våra vattendrag.
Sehen Sie die aktuelle Wassertemperatur.

Läs mer om de låga nivåerna i de senaste dagarnas artiklar i Sundsvalls Tidning.
Rekordlågt vatten i Fagervikssjön
Heligavattendomar

Lassen Sie eine Antwort

Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *