Vögel und andere Tiere in Holm?

Ich nypensionerad Lehrer. Nach einer „kollosalsocialt“ Arbeit für 40 in der Stadt haben wir die Stadt Unterkunft für Holm Nature Vollzeit links. Wohneigentum „im Wald“ einen Steinwurf von Navarns nordwestlichen Ufer, neben dem späten SCA Waldmann Willis Bylunds Hütte. Hier ist festgefahrene Situation, wenn es mehr als zwei Autos pro Stunde vergeht. kein Ton- oder Lichtverschmutzung in der Stadt, wenn nicht schwarz Prachttaucher und Raben als Sound „Schadstoff“. Menschliche Dichte in den nächsten Quadratkilometern ist praktisch Null im Winter, außer uns. aber Vögel, andere Tiere und Pflanzen sind Millionen ... Kann es besser!

Här ska vi nu leva fram till dess att vi inte längre är kapabla att skotta snö, hugga ved, gräva, bygga, odla, åka skidor, gå i skogen, fiska, köra bil, laga mat…

Fågel vid Navarn.Ruhestand bedeutet, dass ich mich mehr auf meine natürlichen Interessen widmen kann. vor allem Vögel, Ich habe „beteiligt gewesen“ in 50 Jahr. Das Gebiet ist relativ unbekannt in Bezug auf Vögel, Pflanzen und Säugetiere im Allgemeinen. Ich möchte mit denen verbinden, die bei Vögeln interessiert sind. Ich kenne nur einen der Umgebung, die ein Auge auf die Vögel und Tiere, Rolf Eriksson Sunnansjö, aber es muss viel mehr. Wenn Sie ein, lass.

Ich möchte Informationen von Ihnen ...
…im Bereich zwischen Holm bleiben, Kovland, Indal, Liden, Torpshammar, Stöde:

  • Ihre interessante Vogelbeobachtungen in der Umgebung, von 30 Jahren.
  • Wenn Sie Fragen haben, Vogel, dass Sie helfen möchten (bestimmen Spezies, vilken fågel som sjunger/låter, holkbygge, häckningar mm). Jag hör av mig och/eller besöker dig om du vill. Jag kommer att rapportera observationerna vidare till Artportalen (databank för fåglar, däggdjur, växter, insekter, fisk, reptiler), som samlar observationer från hela Sverige.

Intressanta fåglar?
Rovfåglar och ugglor. Dessa ska behandlas med sekretess och vi måste vara försiktiga med att sprida info om dem alltför mycket. Eftersom sorkarna i området kraschade i april-maj 2015 så har sorkberoende rovfåglar häckat sparsamt. Det tycks som det fortfarande är ont om sork i våra marker (November).
Änder, gäss, vadare, skogshönsfåglar, måsfåglar, tättingar är intressanta. Vanliga fåglar som uppträder ovanligt, t ex kommer ovanligt tidigt på våren, som flyttar onormalt sent, häckar på ovanliga ställen eller uppträder ovanligt.
Allt som händer ute är av intresse. Inte bara fåglar. Under de senaste åren har jag sett utter vid 5 tillfällen, senast i juni på Lokåsens fäbod! En vandrande hanne långt från vatten…
Om vi går bet på något så har jag kontakt med botaniker, rovdjursexperter och andra så att vi kan få svar på våra funderingar.

Till att börja med
Peter Berglund, Navarn.så har jag en mailkontakt: inlandsfauna@gmail.com. Hör av dig dit om du vill ha kontakt eller ring mig på 070-588 09 94. Blir vi flera så skapar vi en gemensam plattform där vi kan hålla kontakt mellan varandra, där alla kan gå in och skriva.
Sprid detta upprop till de som du tror skulle vilja vara med i nätverket!

Grüße
Peter Berglund, Navarn

Lassen Sie eine Antwort

Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *