ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! δηλώσεις Aros ενέργειας εξακολουθούν να αγοράζουν σπίτια στην Holm

Idag krävs varsamhet och att man kollar upp vilka man har att göra med vid bostadsaffärer i Holm. Trots alla rubriker med Aros Energideklarationer och Johan Stendahls gamla “Skandalhus” i höst, så fortsätter företaget att försöka köpa nya bostäder i Holm. Under hösten har de omnämnts med bland annat anbudsfusk till Migrationsverket, felbehandling av egen utländsk personal, myndigheters förelägganden, försummade hyresgäster och misskötta fastigheter.

Så sent som för drygt en vecka sedan ringde Bengt Staaf till bostadsrättsföreningen i “οικισμοί” vid skolan i Anundgård och ville köpa en ledig 4:ένα där. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που οι δηλώσεις Aros Ενέργειας προσπαθούσαν να πάρουν πάνω από το διαμέρισμα μέσα από διαφορετικούς ανθρώπους. Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, προσπάθησε να το αγοράσει από Fredrik Wedelstam ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος για μία μόνο εβδομάδα (!) και “Pär Karlsson”, ένα ψευδώνυμο Johan Stendahl είπε να προσποιούνται ότι είναι. όταν ΠΚΚ:Holm και ο επιμελητής Castor υπόνοιες για παρατυπίες, Δεν θα μπορούσε να πάρει μια ευθεία απάντηση, και ήταν συνεχώς ύποπτες συνθήκες, επέλεξαν να μην πωλούν σε αυτούς. Ήταν, λοιπόν, αυτή τη φορά, και το ζήτημα του κατά πόσον το εν λόγω δηλώσεις Aros Ενέργειας ήταν ο αγοραστής και ο σκοπός της αγοράς διαμερίσματος, επέπλευσε ξανά τις απαντήσεις.

Lika oklara besked var det i slutet av augusti när HBU kontaktade Bengt Staaf angående ett strömavbrott i deras (frun Lis och svärfar Bernts) fastighet “Pensionärshemmet”. Det var då en hemlig person som inte kunde namnges som skulle kontaktas angående problemen. Aros Energideklarationer hade Bengt Staaf bara hört talas om trots att företaget begärde in hyran för deras egna hyresgäster. Några dagar senare offenliggjordes Migrationsverkets tilldelningsbeslut för Aros Energideklarationers asylboende i fastigheten. Några veckor senare var Bengt Staaf styrelsesuppleant i företaget och två månader senare i oktober blev han därtill majoritetsägare av Aros Energideklarationer (som även äger “Στέγαση δασκάλου”).

Aros Energideklarationer och Bengt Staaf har trots återkommande förelägganden och skrivelser inte fullgjort sina åtaganden varken gentemot myndigheter eller sina egna hyresgäster. Brister med svartmögel och ventilation som finns har de inte gjort någonting åt. Inte heller skottas och sandas det idag vid Pensionärhemmet, vilket ägare enligt lag är skyldig att göra. Bengt Staaf är upplyst om problemen och har lovat att de skall ordnas, men trots att de äger fastigheten har ingenting hänt på hela vintern.

På dagen före julafton fick däremot den inneboende barnfamiljen i Anundgård besked av styrelseledamoten Michael Sterner om att de måste flytta ut. Företaget har återkommande försökt få ut familjen på olika sätt. I somras betalade de inte strömmen så att de blev strömlösa hemma i två (!) veckor och tvättstugan var avstängd i flera månader. Allt detta trots att företaget inte har rätt att tvinga ut familjen, då de har så kallad besittningsrätt och juridisk rätt att få bo kvar. Till och med Johan Stendahl själv och Pia Karlsson har varit i kontakt med familjen och försökt få ut dem, trots att deinte längre har med fastigheterna att göra”.

Denna gång skyller Aros Energideklarationer på ett föreläggande från Miljökontoret att bl.a. byta ut fönster i familjens bostad och då passar de återigen på försöka tvinga barnfamiljen att flytta ut. Renoveringar som går att göra utan att man flyttar ut.

Ny VD för Aros Energideklarationer”, “Hus får säljförbud”, “Stendahl i rätten
Läs relaterade nyheter i annan media senaste månaden.

.
Lägenheten på Nybyggena valde bostadsrättsföreningen istället att sälja till en småbarnsfamilj som flyttar till Holm i dagarna. Varmt välkomna till Holm!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *