Διοικητικό συμβούλιο

Σε συνεργασία διοικητικό συμβούλιο HBU είναι σήμερα:

πρόεδρος Niklas Wikholm
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Patrik Lindmark
Sekreterare Jan Strömberg
ταμίας Glenn διευρύνει
μέλος Marianne Fors
υποκατάστατο Ulf Andersson
υποκατάστατο Stefan Edin
υποκατάστατο Catrin Kolbäck
υποκατάστατο Christin Olsson

 

Νέα ετήσια συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.