Effects of Holm after the storm Ivar

Holmbyden.se summerar läget efter nattens extremstorm.
Skicka gärna in fler Holmbilder till hemsidan på spår efter stormen här.

Enligt rådande möblering kommer "Funken" ta betalt även för parkeringen nästa säsong.
Enligt rådande möblering kommerFunkenta betalt även för parkeringen nästa säsong. Photo: Max Wikholm.

Speakerbåset blev åtminstone beskonat av stormen Ivar...
Speakerbåset blev åtminstone beskonat av stormen Ivar… Photo: Max Wikholm.

De tjusigt timrade avbytarbåset förvandlades däremot till plockepin.
De tjusigt timrade avbytarbåsen förvandlades däremot till plockepin. Photo: Max Wikholm

Att försöka ta sig till Liden var under natten-morgonen ingen större idé utan motoråg, preferably forestry.
Att försöka ta sig till Liden var under natten-morgonen ingen större idé utan motoråg, preferably forestry. Photo: Max Wikholm.

Tak avblåst i Östbyn.
Grenar på Gammelvägen och taket avblåst i Östbyn. Photo: Pontus Bergström.

Only a few trees stood efters Ivars effects in the grove between Lindahl and Wikholms barn.
Only a few trees in the grove between Lindahl and Wikholms barn was today left after Ivar's rampage. Photo: Max Wikholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *