Holm Fiber: Info meeting for members and other interested

Date: Thursday 23 January
Time: 19.00-21.00
Location: Församlingshemmet i Anund Farm

Vi informerar bland annat om:

  • Pågående projektering dagsläge.
  • That: kalkyler kostnader
  • Bidragsansökningar mm.
  • Abonnemangsfrågor och övriga tjänster

Personal från vår samarbetspartner Servanet deltar. Mer detaljerad information inför mötet kommer även att finnas på Holms Fiberförenings Facebooksida.

OBS!! Viktigt att anmäla sig som medlem före den sista januari.
Sedan startar Upphandlingar o Bidragsansökningar

Notification, facebooksida och mera information:
holmbygden.se/holmfiber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *