Holm Fiber Annual Meeting: Latest News!


Bo Lindroos redogör för fjolårets räkenskaper på föreningens årsmöte.
.
På årsmötet på Träpatronen Österström i eftermiddags lyssnade ett trettiotal medlemmar.
Mötet hölls av ordförande Erik Forsberg, som också omvaldes med fortsatt förtroende. Styrelsen har sedan starten hösten 2013 lagt ned jättejobb för att få fiberbredbandet i Holm att bli verklighet. Fortfarande krävs dock ett stort engagemang från alla innan nätet ligger klart!

Styrelsen meddelade idag följande nyheter:

  • Beslut om bidrag från Länsstyrelsen är framflyttat till preliminärt september 2015. This p.g.a. förseningar av vilka regelverk som skall gälla från EU.
  • Utbyggnad av nätet ser i dagsläget ut att kunna genomföras under 2016. Utbyggnaden och inkoppling kan komma att ske etappvis.
  • Det projekterade området idag innefattar i stora drag runt Holmsjön (ned till f.d. macken i Holmsjöändan) och Kväcklingen. Medlemmar i Loviken, Djupröra och Sandnäset har övergått till Östra Bräcke Fiberförening (ej inkopplade än).
  • Medlemsantalet idag är cirka 180 st (hjälp till att värva fler!).
  • P.g.a. förseningen av beslut kan man fortfarande gå med i Holm Fiber för att få ett subventionerad inkoppling till bra pris. Anmäl här!
  • I dagsläget beräknas inkopplingen att kosta max 15 000 kr per fastighet (förhoppningsvis billigare), for members! En senare inkoppling kan bli mycket dyrare utan bidrag till självkostnadspris.
  • Med Telia och Servanet sker nu förhandling om vilken operatör som skall komma användas i nätet.
  • Ett kostnadsförslag vid ett gemensamt s.k. gruppavtal med Telia Today (Obs. ej klart!) innehåller TV (“Lagom-paket“), Internet 100 Mbit/s och telefoni för 399 kr / month. Väldigt förmånligt! Styckpris normalt sett för tjänsterna idag är annars 198 kr, 379 $ and 80 kr = 657 kr.
  • Sommarstugegäster! A “halvårsavtal” (förlängningsbart) kommer att finnas för dem som endast vill köpa tjänsterna under vissa delar av året.

Läs mer eller anmäl dig till Holm Fiber här på deras hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *