Dialogmöte i Holm om nya landsbygdsprogrammet 29/10

Sundsvalls kommun inbjuder den 29 oktober kl 18:30 byborna till Församlingshemmet för dialog om det nya landsbygdsprogrammet. Då kommer representanter från kommunpoliker och tjänstemän. Till samtalen bjuds det på också på fika.

Sundsvall.

Sundsvalls kommun tar fram ett nytt landsbygdsprogram – en övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden. Programmet ska bland annat peka ut serviceorter för kommunen, vilka frågor och insatser som ska prioriteras och hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta med dessa.

Landsbygdsprogrammet tas fram i dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden. Under hösten 2015 bjuder Sundsvallskommun därför in till öppna dialogmöten för allmänheten i olika delar av kommunen. The aim is to gather ideas and input to the work. The meeting involved politicians and officials involved in the production.

No registration is required and we will provide refreshments!

Read more:
Nuvarande landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun
26/1 -15 ST.nu: Nu ska hela Sundsvall leva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *