Österströms Bags Holiday Compound

Our business is in the scenic Österström vicinity. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. Anyone wishing good homemade bread may of us rent the cozy bakehouse about. 40 sqm for a low cost.

Hyra av bagarstuga: 50 kr.

Everyone who, want, and adopt the rules / bylaws are adopted within the Association, to become members. However, with the right to vote only for those members who reside in Holm parish boundaries. För övriga beviljas stödjande medlemskap. According to the decision at the start in March 2016 membership fee 50 / year and must be paid to Handelsbanken clearing number 6344, account 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

Read more
17/3 -16: Österströms Bygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Fleamarket in Österström

Contact
Carina Hultman 0692-300 92 (manages the rental of the bakehouse).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “Österströms Community Centre Association” och var länge fastighetsägare av den s.k. “old School” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

to compounds