bajos niveles de agua récord

Christina Hjelm vid FagervikssjönDet är rekordlåg vattennivå i Fagervikssjön. Där har bland annat Christina Hjelm sin brygga. Det är fortfarande en bra bit kvar för att kunna doppa tårna.

.
Här på hemsidan under Turismo / Ocio y “Barco, natación y deportes acuáticos” kan du dagligen följa vattennivån i våra vattendrag.
Ver el agua de hoy.

Läs mer om de låga nivåerna i de senaste dagarnas artiklar i Sundsvalls Tidning.
Rekordlågt vatten i Fagervikssjön
Heligavattendomar

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicado. Los campos obligatorios están marcados *