prohibición de fuego. ¿Cuándo y dónde obtener la parrilla?

estrictas restricciones de fuego. El otro día ardía, sin embargo, el suelo en el lado sur Holmsjön en Hassjön y ayer fue el fuego hierba en Liden. En cuanto a la realidad? Var får man elda och grilla nu? Detta gäller enligt information från Sundsvalls Kommun nu när skärpt eldningsförbud gäller:

Var uppmärksam på att det inte längre tillåtet att elda vid fasta iordningställda grillplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark. Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs och med behörigt avstånd till skog.
• Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
• Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Det är INTE tillåtet att:
• använda engångsgrill.
• använda stormkök.
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
• elda och grilla utomhus på campingplatser.

Har du frågor, kontakta El rescate Medelpad
Más información sobre www.sundsvall.se/eldningsforbud

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicado. Los campos obligatorios están marcados *