El municipio quiere invertir más en Holm-Indal Liden


Första träffen för det lokala rådet på Häreborg i Indal, med några av de som ska representera de nordvästra kommundelarna. Hans Forsberg (c) höll i mötet. Främst gavs idag möjlighet till att lära känna varandra och förstå syftet med rådet.
Fr. v.; Hans Forsberg (c) (ordförande i det lokala rådet), Lars Lidin (BGT Liden), Marianne Leek (processledare, t.f. landsbygdsutvecklare), Victoria Melin Furberg (Tempo Indal), Niklas Wikholm (Holm Appliance para el Desarrollo, Holms SK, Holm AB).

Sundsvalls kommun har bestämt sig för att öka den kommunala närvaron och satsa lite extra på den nordvästra delen av kommunen. Med den utgångspunkten har man bildat det lokala rådet “Indal-Liden”, beslutat genom kommunens mål och resursplan. Rådet kommer bestå av både politiker som är engagerade i landsbygdsfrågor och lokala representanter från bygderna Holm, Indal och Liden. Förutom att vara ett referensorgan för kommunen ska rådet också vara en viktig kanal för kommunikation till byinvånarna. Såsom här, genom Holmbygden.se. Kommunen ska på vis ge näringsliv och och föreningsliv möjlighet att diskutera och prioritera vilka insatser som behövs i vår kommundel.

Representanter från Holm är Ulla Grelsson (L) och Niklas Wikholm. Ulla är främst politiskt representerad, men är samtidigt även ordförande i Holms SK. Niklas är likaså han engagerad i Holms SK, men även ordförande i Holm Appliance para el Desarrollo samt lokal entreprenör som försöker starta upp en mack och servicepunkt i byn.


Representanter, både politiker och lokalt anknutna, konverserar om behoven i den nordvästra kommundelen och tar del av kommunens förslag till områdesplan.
Fr. v.; Ann-Charlotte Evrung (s), Hans-Christer Karlsson (Trollrike Skoterklubb, Fiskevårdsområde), Therese Eriksson (Tessan i Sillre), Hans Forsberg (c) (ordförande i det lokala rådet), Lars Lidin (BGT Liden), Jonas Engman (Indals-Liden SK).

Först landsbygdsprogramNu lokala råd. Nordvästra är ett av två prioriterade områden.
Sedan tidigare i kommunen finns ett landsbygdsprogram i Sundsvalls kommun, för statuera ambitionen att satsa mer på landsbygden i kommunen. Därigenom är t.ex. idag skolorna i Indal och Liden relativt fredade i de kommunala besluten om eventuella nedskärningar. De nya lokala rådet, kan ses som en vidareutveckling inom landsbygdsprogrammet, för specifika områden som är extra prioriterade.

Liksom Indal-Liden ska det även bildas ett lokalt råd för Bredsand, för att det också är ett prioriterat område. Indal-Liden och Bredsand står för särskilda, men olika, utmaningar och därav gör man dessa två satsningar. På torsdagens möte fördes det dock på tal om vårt lokala råds namn även skulle innefatta Holm, för att tydliggöra att även Holmbygden ingår i det prioriterade nordvästra området.

En områdesplan utarbetas
Ett förslag till en områdesplan kopplat till denna satsning har tagits fram av kommunstyrelsen. Man vill främst utveckla näringslivet, satsa på utemiljö, bygga en ny idrottshall i området och omlokalisera kommunala arbetsplatser. Områdesplanen är inte helt färdigställd, men ska med hjälp av rådet kunna finslipas och utmynna i något bra för att vidareutveckla våra bygder.

Läs även tidningsartikel i Sundsvalls Tidning
Premiär för kommunens första lokala rådska utjämna sociala skillnader i Sundsvall: “Ett pilotprojekt

4 pensamientos sobre "El municipio quiere invertir más en Holm-Indal Liden

 1. Nu är inte vårdcentraler kommunens ansvarsområde men vill man se till att orterna inte avfolkas utan tvärtom, växer behöver man säker tillgång till sjukvård i närområdet! Om kommunen gör en plan för detta och kommunicerar med landstinget/regionen är chanserna större att locka till sig nya handlingskratiga medborgare. Äldrevården är ett kommunalansvar och även den gynnas av närvarande vårdcentral. Alla gynnas!

 2. Bra initiativ, men glöm inte att vi behöver befolkningstillväxt i den här delen av kommunen för att inte verksamheter ska bli nedläggningshotade!
  sugerencias;
  1. Satsa på Trygghetsboende i Liden. Detta frigör fastigheter för inflyttning.
  2. Kombinera en ny brandstation med ett kommunalt företagshotell.
  3. “Omlokalisera kommunala arbetsplatserär en petitess. Se till att Näringslivs-bolaget lever upp till sitt ägardirektiv och fixar företag till landsbygden.
  4. Ge Mitthem direktiv att planera bostäder i vårt område. (Här tog utrymmet slut!!)

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicado. Los campos obligatorios están marcados *