کتابخانه سیار اجرا می شود در حال حاضر نیز Gimåfors

از آنجا که سال های بسیاری، کتابخانه سیار اعلام خدمات کتابخانه در Gimåfors حفظ. هنگامی که شهرداری آنگه اکنون تصمیم به قطع فعالیت های کتابخانه تلفن همراه خود را در نتیجه Sundsvall در کتابخانه تلفن همراه برای بازدید از مرکز اجتماعی در Gimåfors یک بار در ماه.

کتابخانه سیار اجرا می شود در حال حاضر نیز Gimågors.بار زیر اعمال می شود:
چهارشنبه 14,20-14,45
تاریخ از پاییز: 4/9, 2/10, 30/10 و 27/11

شما از دست رفته کارت کتابخانه در کتابخانه Sundsvall در ما آن را dierkt در اتوبوس انجام خواهد داد. خوش آمد!

ادامه مطلب و کل جدول زمانی کتابخانه سیار را ببینید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *