4:ساخت جدید در

خانه شهری.فروخته شد!
میت مشاع من از کلیسای هولم Anundgård پرتاب یک سنگ دور, تا حدی ترمیم, (آشپزخانه تازه نقاشی شده و اتاق خواب به علاوه کمی در اتاق نشیمن).
پاسیو takad بزرگ را به همراه بخشی از چمن. سردخانه بزرگ مجاور به آپارتمان.

واقعیت

  • میلی متر ماشین چمن زنی به قرض گرفتن از ترکیب.
  • گاراژ متر. بخاری.
  • طبقه همکف.
  • آلتان.
  • اتاق ذخیره سازی.

آدرس:
Anundgård 194 A, 860 41 Liden
نقشه و جهت بزرگ.

تماس:
BRF. Anundgård, اوا جست و خیز 070-297 81 30.

بازگشت به صفحه نخست.