ویلا در Vike

خانه فروخته شده است! به صاحبان جدید هولم خوش آمدید!

“Vike 211” در Holmsjön. در اینجا شما را صلح و آرامش پیدا!


مزرعه قدیمی تر / کلبه با قاب چوبی, 5 سال, 99 متر مربع, با ساحلی زیبا توسط دریاچه. جنگلداری و زمین های کشاورزی، و به همه 32.000 متر مربع. Härbre, انبار, varmbonat ریخته باغ, انبار هیزم. ایده آل برای دوستداران طبیعت و علاقه مندان به ماهیگیری.

نقشه مالکیت عمده در اینجا