سیاهه استرس زندگی هولمز Hembygdsförening

Holms hembygdsförening تشکیل 1983 و با هدف حفاظت از خاطرات از همه نوع. با برجسته هولم زندگی اهل محله و فعالیت های در طول زمان های گذشته, مانند علاقه بیدار و عشق نزدیک از میهن ایجاد.

آب زردآلو در Österström

این انجمن دارای، در میان چیزهای دیگر راه اندازی بازی روستایی “پادشاه Österström” و “سرقت ایمیل”. همچنین یک فیلم در مورد شرق خط برق تولید کرده است و بازسازی ساختمان های تاریخی مانند آب زردآلو و ساخت سایبان برای قایق بزرگ سنگ در Loviken تکمیل.

تماس
رئيس. گوران Loviken 0692-510 42 راز OCH. سونجا Filipsson 0692-510 51

صفحه خانگی
hembygd.se/holm