سیاهه استرس زندگی هولمز Husmodersförening

Christmasmarket مرتب لیگ Holms زنان خانه دار.

لیگ هولم زنان خانه دار یک انجمن از این شرکت است, تفریحی و فعالیت های. در میان دیگر زنان خانه دار مرتب بازار کریسمس و بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت یا دست دوم در روستای.

2011 anordnade Holms Husmodersföreningen در samabete با کنفرانس برق شرق & Kursgård بازار کریسمس و شام کریسمس با گزینه های اتوبوس چند از Sundsvall. گزینه های اتوبوس نیز از طریق کلیسای Liden با توقف برای عبادت رفت.

تماس:
گلپر Hjelm 070-307 06 46