درباره هلم

هولم در زبان بومی است، نام هر روز برای روستاها در طول Holmsjön در مدلپاد – Holms نیز پریشی.

هولم واقع شده است, با کلیسا آن به عنوان محور آن, 5 میلیون در شمال غرب سوندسوال با بیش از آن 400 ساکنان.

لطفا فیلم اطلاعات ما در مورد هولم را ببینید.

“آیا شما ATT می دانیم…” – 12 حقایق مختصری در مورد هولم.

آشنایی با تنظیمات هلم. در اینجا شما می hitttar نقشه zoomable, مختصات و دستورالعمل ها به حومه.