Österströms Bygdegårdsförening

Vår verksamhet finns i natursköna Österström med omnejd. Föreningen har länge varit fastighetsägare över den s.k. ”Gamla Skolan” i Österströn som stått värd av samlingslokalen och tjänat bygden vid åtskilliga fester, dans, biokvällar, möten m.m genom tiderna. Lokalen är nu såld till privat ägo. Enligt uppgift (2012) från nya ägaren till HBU planeras nu ett gym istället att öppnas i en tillbyggnad. Planen är att träningslokalen skall komma alla Holmbor till glädje och att dörrarna skall öppnas under år 2013.

Bagarstugan finns kvar till allmänheten gagn. Den som önskar gott hembakt bröd kan av oss hyra den mysiga bagarstugan på ca. 40 kvm för en billig penning.
Hyra: 50:-

Alla som, vill och antar de bestämmelser/stadgar som är antagna inom föreningen, kan bli medlemmar. Dock med rösträtt endast för de medlemmar som är bosatta inom Holms sockens gränser, övriga beviljas stödjande medlemskap. Enligt beslut vid nystart i mars 2016 är medlemsavgiften 50 kr/år och skall inbetalas till Handelsbanken clearingnr 6344, konto 980 259 398, ÖBF. Skriv tydligt vilken/a som är avsändare vid inbetalning.

Kontakt
Carina Hultman 0692-300 92 (sköter uthyrning av bagarstugan).

Till föreningar