yeux Mission de vérification Aros déclarations d'énergie

yeux Mission de vérification Aros déclarations d'énergie.ce soir 20:00 på SVT 1 synar Uppdrag Granskning Aros Energideklarationer och Fagerhyltan. Samma företag som äger fastigheter i Holm och planerar asylboenden här och runt om i Sverige genom Migrationsverket.
Misskötseln av fastigheterna i Holm har varit påtaglig under åren sedan Johan Stendahl, flertaligt dömd och konkursad, köpte dem med Master Bob Collection (senare Toboholm). Ägarskapet övergick sedan till Fagerhyltan, Svenska Hembygdsfastigheter och nyligen vidare till ägarna Aros Energideklarationer. Johan Stendahl har alltjämt stannat kvar som representant förfastighetssköteselnför de olika ägarna.

Aros Energideklarationer och Fagerhyltan samtidigt ägt fastigheterna i Tobo, utanför Uppsala. Bien qu'il existe de nombreux locataires au fil des ans ont dû mettre en place avec les irrégularités et avait des problèmes avec les propriétaires. Ces irrégularités des propriétés gérées et comment les locataires Tobo contré vu ce soir de la mission d'examen.
13/11: En savoir plus sur le programme de la soirée à l'Association des locataires Journal Accueil & Louer.

Voir Mandat section Rapport d'examen des déclarations Aros énergie et Fagerhyltan ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publié. Les champs obligatoires sont marqués *