Österströms Bygdegårdsförening nystartar!

Après une période de dormance maintenant Österströms Bygdegårdsförening, OBF, “poppat” avec un nouveau départ en conjonction avec une réunion de Benny et Charina Hultman 15/3 -16. Ett 20-tal intresserade slöt upp och gemensamt gick igenom den föredragna dagordningen.

Styrelsen i ÖBF valdes som följer; Ordförande Lars-Erik Persson, vice-président. Kenneth Eriksson, sekreterare Britt-Marie Nordin, vice sek. charina Hultman, kassör Lars Hallberg. Suppleanter Roland Hultman och Ulf Andersson. Revisor Bosse Lindroos, revisorsuppleant Karin Lindroos. Valberedning blev Håkan Andersson och Märta-Greta Jonsson. Ansvarig uthyrare av bagarstugan är Charina Hultman.

Medlemsavgiften bestämdes till att vara 50 kr / an och skall inbetalas till Handelsbanken clearing 6344, compte 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/a som är avsändare av inbet. medel. personne, veulent, et d'adopter les règles / règlements sont adoptés au sein de l'Association, pour devenir membres, dock med rösträtt endast för de medlemmar som är bosatta inom Holms sockens gränser, autres membres de soutien accordé.

Välkomna som medlemmar i en för bygden stödjande förening, där vi skall försöka att samordna de olika intressen som kommer upp på agendan i trivsel och gemenskap. Styrelsen ser fram mot att, medlemmarna och övrig allmänhet, kommer med förslag till åtgärder som främjar oss alla i vår bygd.

Lire la suite Österström Bygdegådsförenings egen sida.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publié. Les champs obligatoires sont marqués *