Bòrd Stiùiridh

Ann an co-bhuinn HBU bòrd-dràsta:

cathraiche Niklas Wikholm
iar-Chathraiche Patrik Lindmark
Ball Ulf Andersson
ionmhasair Glenn leudachadh
Ball Kent Norling
Substitute Marianne fors
Substitute Jan Strömberg
Substitute Stefan Edin

Ainmeachaidh:

Asa Hallberg (gairmeadh), Max Wikholm

Cunntasairean:
Görgen Olsson
Anna-Greta Nyström Wiklund

Leas-luchd-sgrùdaidh:
Hans Wikholm
Maria Norberg

New coinneamh bhliadhnail airson an taghadh buill a 'bhùird a' gabhail àite sa Mhàrt 2017.

Cuiribh fios thugainn an seo.