Consello

En asociación bordo do HBU é actualmente:

presidente Niklas Wikholm
vicepresidente Patrik Lindmark
Sekreterare Xan Stromberg
tesoureiro Glenn Widén
membro Marianne Fors
substituto Ulf Andersson
substituto Stefan Edin
substituto Catrin Kolbäck
substituto Christin Olsson

 

Nova reunión anual para a elección dos membros do Consello terá lugar en marzo.

Póñase en contacto connosco aquí.