કંપાઉન્ડ

અહીં તમે મંડળો હોલ્મ જિલ્લામાં ધરાવે વિશે વાંચી શકે છે, અને તેમના પોતાના વેબસાઇટ્સ પર જોવા.

#ShepherdsHut – હોલ્મ જિલ્લા વિકાસ
Holms Sportklubb
નવી: હોલ્મ ફાઇબર આર્થિક એસોસિએશન
Holms fiskevårdsområde
માતાનો Holm સ્થાનિક હિસ્ટ્રી સોસાયટી
Holm 'Housewives લીગ
Draka પર્વત સ્નોમોબાઇલ ક્લબ – મોટરસાયકલ અને સ્નોમોબાઇલ
પ્રો Holm
Gimåfors Bygdegårdsförening
Gimåfors ટેનિસ ક્લબ: નેતાઓ Ingemar Holmvall 070-335 50 99
Vike નફાકારક હિત ધરાવતા જૂથ
Österströms કોમ્યુનિટી સેન્ટર એસોસિયેશન
હોલ્મ પરગણું

અમે કોઈપણ એસોસિયેશન ચૂકી છે, ચળવળ અથવા ક્લબ? અમને તેથી સંપર્ક કરો,!