הקופים שתה מקבל SK – אופנוע Snowmobile

מועדון אופנועי שלג הר Draka SK – אופנוע Snowmobile
אופנועי שלג הר Draka מועדון הוא מועדון עבור בסנומוביל- וחובבי אופנוע בקרבת הולם ו Liden.

ליצור קשר:
קטרינה Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
אנשי קשר נוספים עבור מוביל M.M.. ניתן למצוא כאן.

מידע נוסף:
Drakaberget.se – אתר האינטרנט של המועדון
דף Draka פייסבוק של ההר עם תמונות מהנהגת המתמשכת עובד M.M..

Ledkarta
Ledkarta.
מעל גזיר עיתון של שבילים באופנועי שלג באזור הולם מבוסס על מועדונים מקומיים ledkarta במחוז.
Holmsjön ואגמים קטנים הם כמובן גם נתיבי הספנות כרגיל, תלוי במצבו של מדפי הקרח. צג מפה מלאה.

הרעיון הוא כי בעתיד יוכלו להציע ledkarta דיגיטלי טוב יותר עם מסלול GPS נרשם. האם יש לך מסלול GPS של כל חלק? שלח לנו דוא"ל לעזור.

החדשות הטריות ביותר של SK ההר Draka