PRO הולם

Holms PRO 60 יום 12 אוגוסט 2005 על Österström.

מִקצוֹעָן (ארגון לאומי הגמלאים) הוא ארגון לגיל הזהב והוא נייטרלי ביחס למדיניות, ארגונים דתיים מתינות. כל אחד עם כל סוג של פרישה מוזמן כחברים.

PRO ההולמת הוקם על 9 ספטמבר. 1945 איפה את האגרה השנתית נחושה 1 כתר לגברים 50 אחוז נשים. היום הוא התשלום השנתי 220 SEK. הדירקטוריון מורכב עשרה אנשים.

ליצור קשר:
נשיא סטפאן אנדרסון 070-302 37 43