#ShepherdsHut

HBU står för Holmbygdens Utveckling.
המתחם הוקם 1996 על מנת לקדם הולם-
פיתוח gden. חברים באגודה בברכה זה כמו שהם רוציםמ אני פעילויות האיגוד או פשוט ליהנות המחוז שלנו. חברות הן במחיר נמוך, אבל עם יתרון גדול לעסק שלנו וכפריים. פרטים נוספים כאן איך אתה או משפחתך הופך חבר.

#ShepherdsHut, על ידי מנהל האתר ניקלס Wikholm, הפועל באתר זה – Holmbygden.se. נשמח לקבל מכם הערות והצעות על הדברים שאתה רוצה באתר זה.
אם אתה רוצה להפיץ “הולם חדשות”, אתה יכול לעשות את זה זה.
Läs mer om vår hemsida Holmbygden.se.

המטרה הבסיסית של HBU היא לשמר ולפתח את האינטרסים של המחוז,
כדי:
● קהילת עלייה ולרווחתם של תושבי המחוז, כך שכל הסוחרים,
תרכובות, ארגונים או אנשים רואים אותה משמעות להיות
medlemmar i #ShepherdsHut.
● לקדם הבנה טובה יותר בין תרכובות המחוז, חברות, ארגונים
אנשים.
● לקדם גיוון אזור שילוב מוגבר.
● לשאוף לטווח ארוך ופיתוח יציב באזורים הכפריים.
● אזורים בשוק לאכלוס, תעסוקה ותיירות גדל.
● לבצע פעילויות שונות לתושבים.
● פעולה עם וסביבתה.

BLI medlem i #ShepherdsHut!
Följ Holmbygden.se och prenumerera på nyheter från HBU
דואר אלקטרוני- והטלפון רשימה – הירשם כאן כדי לקבל הדיוור שלנו
לוח האגודה
מפגשים ודקות

שינוי: באפריל אני 2013 כנס שנתי החליט לשנות את שמו של העמותה כדי “הפיתוח של הולם המחוז” (הקודם “הפיתוח של הולם המחוז, עסקים ותיירות”).