tsheb thauj mus los

shortcuts
Hloov ntawm Holm thiab Sundsvall
kab 28 Sundsvall – Holm
Nqi thiab cov lus qhia
kab 30 Sundsvall – Lidén
kab 133 Sundsvall – High Seas


.
Hloov ntawm Holm thiab Sundsvall

Nrhiav rau commute ntawm Holm-Sundsvall, zoo li ntau lwm tus neeg? Tus nqi ntawm cov commute seb koj mus mus los los lub tsheb los yog caij tsheb npav ncaj qha compensated los txo nqi vaj tse nyob rau hauv uas nyob deb nroog qhov chaw. Fits los yog mus ua hauj lwm kom pab tau rau lub tsheb npav, koj yuav tau txuag ob tsav tsheb thiab nyiaj sam roj.
kab 28 Sundsvall – Holm (Vike)
Se Holmbussen i pdf-format eller genom sökfunktion här på Dintur,se.

obs! Sträckan Sundsvall-Kovland kompletteras ibland med byte via Linje 30, se tider längre ner.
.

Ntau npaum li cas lub dawm Holm-Sundsvall (50 km)?
Som pensionär eller med 100% sjukersättning/aktivitetsersättning kan man köpa “Seniorkortet” och som barn 0-19 år kan man köpaBarnkortetoch åka obegränsat inom hela Sundsvalls kommun för endast 100 SEK / hli.

Reskostnaden för övriga resenärer beror på hur ofta man åker och hur man betalar.
Övriga priser hittar du här på Dintur.se.

.

Yog xav paub ntxiv nyob rau lub county website tsheb – dintur.se
Lub tsev kawm ntawv thauj cai
koj yuav nrhiav tau här på Sundsvalls kommuns hemsida.
Träpatronen Thauj & tourism tswj hmoo Sundsvall-Holm, lawv yuav nrhiav tau no.

Noj lub tsheb los yog carpooling qhov chaw rau Lidén los yog Kovland tej zaum yuav ib qho kev xaiv, ces muab lub tsheb thauj mus. Ntxiv cia koj yuav nrhiav tau lub tsheb npav lub sij hawm “Lidenbussen” – kab 30.


kab 30 Sundsvall – Lidén (Hammarstrand)
Nyem rau ntawm ib timetable rau ib tug loj loj.
Lidenbussen i pdf-format eller sökfunktion på Dintur.se.


.
kab 133 Sundsvall – High Seas
Nyem rau ntawm qhov timetable rau loj saib.
High Seas tsheb npav nyob rau hauv pdf hom.

.


Tag nrho timetables nyob rau hauv PDF hom
Holmbussen kab 28
Lidenbussen kab 30
High Seas tsheb npav kab 133