Pio Apes dobiva SK – Motocikli i motorne sanke

Pio Apes Dobiva Skoterklubb SK – Motocikli i motorne sanke
Pio Apes Dobiva Skoterklubb ar jedan klubb za snöskoter- och moto entuzijasta širom Holm och Liden s omnejd.

Kontaktirati:
Katarina Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Višestruki kontakti za Lider m.m. hittar li Har.

Više informacija:
Drakaberget.se – Internetskim stranicama kluba
Pio Apes Dobiva Facebook Sida sa slikama iz tekućeg ledarbeten mm.

Ledkarta
Ledkarta.
Ovan vize jedan urklipp av skoterleder u šumama župnoj utifrån kommunernas och klubbarna ledkarta u Lanet.
Holmsjön och manje sjöar, čine nesumnjivo också sedvanliga farleder oslanja na isarnas skick. Visa puna velika Karta.

Ideja je da se u budućnosti moći ponuditi bolji digitalni ledkarta sa snimljenim GPS track. Imate li GPS trag od bilo koje točke? Pošaljite nam i doprinose.

Najnovije vijesti iz Draka stijene SK