Österströms Zajednica udruga Centar

Naš posao je u slikovitom Österström blizini. Udruga je odavno vlasnici tzv. “stara škola” u Österströn kao domaćin Skupština soba i područja služio više stranaka, u, nezaboravne večeri ispred, sastanci svih vremena M. M.. Mjesto je sada prodan privatnim rukama. navodno (2012) novi vlasnik HBU sada planirano u teretanu umjesto otvoren u produžetku. Plan je za učionica koje dolaze sve Holmbor radost i vrata se mogu otvoriti tijekom godine 2013.

Pekara je prepušteno opće dobro. Svatko tko želi dobar domaći kruh može nas iznajmiti udoban pekara o. 40 m² za nisku cijenu.
najam: 50:-

bilo tko, želim te usvojiti pravila / podzakonskih akata donose se u okviru Udruženja, da postanu članovi. Međutim, s pravom glasa samo za one članove koji borave u Holm župnim granicama, druga podrška odobrena članstvo. Prema odluci na početku ožujka 2016 članarina 50 / Godina i moraju biti plaćeni za Handelsbanken broj klirinški 6344, račun 980 259 398, OBF. Napišite jasno / a je pošiljatelj prilikom uplate.

Kontaktirati
Carina Hultman 0692-300 92 (upravlja najam od pekara).

spojevi