Jaktskyttebana

Välkommen till Holms Jaktskyttebana i Vike för övningsskytte. På banan finns rälsmålsbana för skytte på rörligt mål. Det finns tvåskjutholkarmed stöd m.m att tillgå. Ett fika- och mötesrum finns även att tillgå i samma byggnad.

För bokning och information:
Banansvarig Ulf Andersson
070-679 20 48 կամ 073-801 95 57

Karta fällda älgar
T.

Վերադառնալ Տուրիզմ / ժամանց