Fibre Holm: incontro Info per i membri e altri interessati

Data: Torsdag 23 januari
Tid: 19.00-21.00
Posizione: Församlingshemmet i Anundgård

Vi informerar bland annat om:

  • Pågående projektering dagsläge.
  • come: kalkyler kostnader
  • Bidragsansökningar mm.
  • Abonnemangsfrågor och övriga tjänster

Personal från vår samarbetspartner Servanet deltar. Mer detaljerad information inför mötet kommer även att finnas på Holms Fiberförenings Facebooksida.

OBS!! Viktigt att anmäla sig som medlem före den sista januari.
Sedan startar Upphandlingar o Bidragsansökningar

registrazione, facebooksida och mera information:
holmbygden.se/holmfiber

lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. i campi richiesti sono contrassegnati *