Riunione di informazione del Consiglio per l'immigrazione il Giovedi

Consiglio di migrazione.Efter påtryckningar från bybor håller Migrationsverket på torsdag 17/12 a. 18:00 ett informationsmöte på Församlingshemmet. Ingen information har fortfarande kommit från någon myndighet eller leverantör trots att invånarantalet nu fördubblats i Anundgård. Vid kontakt med Migrationsverket hade man ej heller tänkt hålla något sådant möte i Holm. På önskemål av Holmborna kommer dock Migrationsverket nu hålla ett informationsmöte med byborna till veckan.

Det finns även tankar på att ha en träff även med de nyinflyttade asylsökande längre fram, mer information om det senare.

lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. i campi richiesti sono contrassegnati *