Informazioni di emergenza per Holm

Informazioni di emergenza per Holm giusto può sempre essere trovata facilmente tramite holmbygden.se/akut eller via den vitgröna första hjälpen-symbolen upp till höger på anteriore.

Vid nödfall ring SOS Alarm tel. 112. Vid sjukvårdsrådgivning ring tel. 1177.
Vårdcentralen i Liden: tel. 0692-439 20, Apoteket Liden: tel. 0771-405 405.
defibrillatore di Holm / Olle Frisk tel. 0730-484 511 oppure
be någon hämta den i Olles farstu (Anundgård 134).

Räddningsresurser för Holmborna att tillgå

 • Ca 30 st “Förstärkta Medmänniskor utspridda i Holm. Ett projekt där SOS Alarm larmar frivilliga Holmbor vid en olycka via SMS och kan vara på plats inom några minuter eller i bästa fall sekunder, beroende på avstånd. Per saperne di più, più in basso.
 • Hjärtstartare i Anundgård i Olle Frisks farstu alt. medtagen till lokala evenemang.
 • En ambulans stationerad i Liden med ca 20 me (17 km) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 90 sek) när den är tillgänglig lokalt. Lidenambulansen har dock emellanåt uppdrag på andra orter och långkörningar till t.ex. Umeå. I sådant fall larmas ambulans från Sundsvall.
 • En deltidsbrandkår i Liden med ca 23 me (17 km) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 5 me). De larmas även på s.k. “IVPA-larm”, i väntan på ambulansen förstärkning i väntan på att ambulans skall anlända. T.ex. vid hjärtstopp.
 • Ambulansstation i Sundsvall, med ca 50 km (30 me) till Holms Kyrka (90 sek at.*).
 • Heltidbrandkårer i Sundsvall och Timrå med cirka 35 me (50 km) till Holms kyrka från larm (90 sek at.*).

* Anspänningstid är tiden från utlarmning av SOS Alarm till utryckning från station.
.

Projektet “migliorata vicino di casa” i Holm är i drift sedan jaunari 2014
Vid en olycka kan nu Holmbor som under hösten fått en grundläggande utbildning rycka ut och hjälpa en medmänniska i nöd. För närvarande larmas alla som är med i projektet via SMS från SOS Alarm när en olycka inträffar inom cirka 15 km radie från Holms kyrka. Projektet kan eventuellt senare vidareutvecklas så att bara de som just då befinner sig inom en viss radie från olyckan meddelas vid en händelse m.h.a. mobilpositionering.
Räddningstjänsten Medelpad: Skydd mot olyckor i glesbygd

Händelsetyper aktuella för utlarmning är (lär du hur du agerar på nyttiga länkar):
Misstänkt hjärtstopp (Lär dig första hjälpen och hjärtlungräddning)
incidente stradale (Läs hur du gör först på en trafikolycka, lyssna oppure se film.)
Brand (Så här gör du vid en husbrand.)
Drunkning (Lär dig om vattenlivräddning, se om någon håller på drunkna, islivräddning e issäkerhet. .)

Volete? ANMÄL INTRESSE!
Din anmälan här skickas vidare till Räddningstjänsten. compagni Speriamo di poter finalmente ottenere rinforzati sparsi in tutto il quartiere Holm.
* = (obbligatorio)
(Una conferma verrà inviato al tuo indirizzo e-mail.)


Projektet Förstärkt Medmänniska i media:

Tidigare artiklar om ämnet på vår hemsida och i annan media
2015 13/7 Holmbygden.se: “migliorata vicino di casa” – con successo nelle zone rurali
2014 13/4 Radio svedese: Vetenskapsradion i Holm om ”Förstärkta medmänniskor”
2012 17/12 Sundsvall Tidning: Meno di protezione nelle zone rurali
2012 17/12 Sundsvall Tidning: Ett sms till en granne kan rädda liv
2012 16/12 Holmbygden.se: nuova "bagnino locale" di Holm
2012 9/12 Holmbygden.se:
Vuoi essere un bagnino in Holm?
2012 22/5 Holmbygden.se:
defibrillatore di Holm - ora in servizio!
2012 10/5 Holmbygden.se:
Dimostrazione di nuovo defibrillatore di Holm 15/5!

.

AKUTINFORMATION FÖR HOLMBYGDEN

En hjärtstartare finns lokalt och kan nås vid ett hjärtstoppredan innan en ambulans kommit på plats. Läs nedan hur du gör vid ett hjärtstopp, I Holm.

VID HJÄRTSTOPPI HOLM:


1.


controllare coscienza
Prendete una stretta di spalle, skaka försiktigt och försök väcka personen. Se la persona non si sveglia, si controlla la respirazione.
2. Kontrollera andning*
Aprire le vie aeree mettendo una mano sulla fronte, piegare la testa indietro e sollevare il mento con la mano PEK secondo -e dito medio. Aggiungi il tuo orecchio vicino al naso e la bocca della persona, ascoltare e sentire per l'alito, vedere mentre sul petto se sale.
3. Anello 112.avvertire 112
Om personen har onormal andning, inte andas alls eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp.
Anello 112 (be helst någon annan) e
starta genast hjärt-lungräddning.
.
Om ni är flera i närheten av hjärtstartaren:
Be någon skyndsamt hämta hjärtstartaren
i Olle Frisks farstu (Anundgård 134).
4. fare del cuore- rianimazione – HLR, “30:2”

compressioni toraciche – 30 volte:
Inserite il vostro un polso nel mezzo del petto, posizionare l'altra mano sulla parte superiore. Tryck ned minst 5cm och släpp upp helt mellan kompressionerna. Tenere un rapido tasso di circa. 2 pressione / secondo (100-120 Pressione / min). spingere 30 volte.


ventilazioni – 2 st:
Aprire le vie aeree: una mano sulla fronte, piegare la testa indietro e sollevare il mento con l'altra mano PEK- e il dito. Un pizzico di naso della persona, inserire il vostro bocca vicino alla vittima e soffiare aria fino a quando il torace si alza.
fare 2 ventilazioni.
Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulans kommer
.

OBS! Kan eller vill man inte göra inblåsningar är det bättre att bara göra bröstkompressioner än inget alls.
A seconda di quanti sono in atto, man fördela uppgifterna.
T.ex. a

 • en eller två påbörjar HLR (en kan komprimera och en gör inblåsningar sedan byts man av när man blir trött, ungefär varannan minut).
 • in ringer SOS tel. 112,
 • in ringer Olle 0730-484 511 eller hämta hjärtstartaren.

È da soli, è importante chiedere aiuto e fare CPR. Utan kontinuerlig HLR dör personen. Fortsätt så länge du orkar.

5. Utilizzare heart-starter
Premere il pulsante ON e seguire le istruzioni vocali dell'unità.
Apparaten avgör själv om den skall stöta eller om du istället skall fortsätta göra HLR.
fonte (plus lokala tillägg): HLR-rådet (hlr.nu).
* Idag har man frångått pulskontroll eftersom pulsen ofta är väldigt svår att känna. Inoltre, si perde tempo prezioso. Man har även kommit fram till att det är nästintill ofarligt för hjärtat om man råkar göra hjärtmassage på ett redan fungerande hjärta.

Man behöver inte vara rädd för att göra fel varken med hjärtstartaren eller med hjärt-lungräddning (HLR). Certo, si può fare esercizi manuali vari buona, ma l'unico difetto che si può eventualmente fare è quella di non fare niente. Cuore comincia a impostare anche dire che cosa fare. Tidig HLR och hjärtstart flerdubblar chansen till överlevnad, inte minst i Holm med långa avstånd och körtider för ambulansen.

IHÅLLANDE BRÖSTSMÄRTA? – FÖREBYGG ETT EVENTUELLT HJÄRTSTOPP
Se si ottiene il dolore toracico può essere dovuto a una varietà di cose, ofta är det ofarligt. Se, tuttavia, una forte, dolore oppressivo o crampi al petto che non va via o se avete dolori al petto, mentre la sensazione di respiro, nausea, battito cardiaco umida o irregolare. Poi chiameranno 112. L'uomo è da solo dovrebbe anche chiamare qualcuno nelle vicinanze, in modo che non sono soli prima che l'ambulanza arrivi. Viktigt om man får ett hjärtstopp. Per saperne di più – sjv.upplysningen 1177.se.

 • I väntan på ambulans kan man ta en Treo eller Magnecyl.
  Acetylsalicylsyran i läkemedlet (prescrizione) förhindrar att blodplättarna (trombocyterna) aggregarsi e formare coaguli. Acetylsalicylsyra kan i väntan på ambulans eller helikopter rädda livet på en hjärtinfarktpatient. Meddela alltid ambulanspersonalen vilka läkemedel du tagit.
  fonte: Karl Johan Tötterman, specialistläkare i hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Har du nitro-medicin (spruzzo / tablet) si può prendere, mentre si attende, e riposo. Nitroglycerin (prescrizione) vidgar kärlen så att blodet lättare kommer fram. Nitro används även av ambulanspersonalen genom att spraya den under tungan.
  fonte: Apoteket.se.
 • Kör inte själv till sjukhuset. Det kan i sin tur orsaka en trafikolycka om du svimmar av medan du kör. Be någon annan köra eller ring ambulans.

Vad är kärlkramp och hjärtinfarkt?

Angina e infarto del miocardio è dovuto al restringimento delle arterie del cuore. Al infarto, è completamente arrestato in una delle navi. Blodet får svårt att ta sig fram och syrebristen ger smärta och hjärtat får svårt att arbeta.

Läs mer om skillnad på hjärtstopp och hjärtinfarkt.

← Clicca sull'immagine per ingrandirla.

Här är den vanligaste utbredningen av smärta vid hjärtinfarkt. Smärtan vid hjärtinfarkt kan dock te sig väldigt olika och diffust från fall till fall.

Smärtan skapas av syrebristen i hjärtmuskeln där blodet inte längre kommer fram p.g.a. förträngningen. Manlurassedan att tro att smärtan kommer från andra delar t.ex. arm och hals, eftersom smärtsensorer därifrån delar samma knutpunkter i nervsystemet som hjärtat.

 


Här kan du söka fram var Holms (och andra) hjärtstartare finns genom att skriva “anundgård” i sökfältet på Hjärtstartarregistrets hemsida.


Ett projekt som finns i Stockholm för utlarming av personer i närheten vid ett hjärtstopp. En föregångare till det projekt som nu finns i Medelpad och vidareutvecklats för att även gälla andra typer av olyckor. Per saperne di più qui.

 

Questo è ciò che Holm defibrillatore fuori – skänkt av både bybor och “utomsocknes”, på initiatív av Olle Frisk. Hjärtstartaren är enkel att använda och bara att slå på, sedan talar en inspelad röst om precis vad man skall göra.
Läs mer i reportaget från demonstrationen av den på Församlingshemmet i maj 2012.

Lär dig hur hjärtstartaren fungerar (memorizzato in Olle frisks vestibolo)
avviamento Cuore in Holm parla istruzioni svedesi e dice esattamente come fare.


Guarda e imparare a utilizzare il modello di defibrillatori disponibili in Holm.

SYMTOM PÅ STROKE (SLAGANFALL) – LÄR DIG AKUT-TESTET

Stroke, även kallat slaganfall, kallas det när man fått endera en blödning eller en propp (infarkt) i hjärnan. Symtomen är desamma oavsett orsak och kommer av att hjärnan inte fungerar normalt då syrebrist uppstår av att blodet inte cirkulerar som det ska. Tillståndet är livshotande och det är viktigt att känna till dessa symtom. Inte minst om man bor i Holm, långt ifrån sjukhuset. Varje sekund är viktig för att förbättra chanserna till att rädda det område i hjärnan som drabbats och ambulans skall larmas direkt om man misstänker en stroke. Lär dig AKUT-testet och symtomen nedan.

UNnsiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
Tiden är dyrbar. Tveka aldrig, anello 112 direkt!


Läs mer om stroke här på 1177.