#ShepherdsHutårsmöte 31/3

日曜日、 31:e mars håller Holmbygdens Utveckling årsmötE. 来ると聞きへようこそ, コーヒーを飲むと私たちの地区ホルムの開発にも.

時間と場所: 日曜日 31/3 に 17:00 Holmvallen.
HBU詳細についてはこちらをご覧ください、私たちはどのように見えます.

私たちの農村開発を支援し、 加わります (50 KR)!

2「タイガインベントリ」からの呼び出し


Lappuggla vid Navarn. 写真: ピーター・ベルグルンド.

Än så länge är korpar och domherrar ”ljudföroreningar” i omgivningarna runt Holmsjön och Navarn, plus några mesar som startat sina revirsånger. Men från mitten av mars är dom på ingång, flyttfåglarna, de som sätter ljud till människans vår- och sommarupplevelser. Jag (ピーター・ベルグルンド, Nwarn) och Titti Olsson, Östbyn, tillhör de som inventerar fågel flera gånger per år åt vetenskapen: vinterfåglar, våtmark, nattfågel, standardrutter.

(Vill du skicka in ett reportage från/om Holmbygden, likt detta som Titti Olsson och Peter Berglund gjort är du varmt välkommen! Läs mer här på Nyhetsförslag.)

Här följer en liten rapport från 2018:

Läs tidigare artiklar om fågelskådning på Holmbygden.se
14/11 -15: ホルムで鳥や他の動物?
6/5 -17: 今ホルム自然が目を覚まします!

Se större versioner av fotografierna i galleriet nedan:

風力発電所クロウクロフトとウーシマー県山の構築

Eolus önskar meddela Holmborna att byggnationen av vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsberget kommer inom kort att gå in i nästa fas. から början av mars månad beräknas start av större transporter av turbindelar och lyftkranar.

.
Huvudsaklig tid för transporter av delar:
Kråktorpet: mars – april
Nylandsbergen: 3月

.
Utgångspunkt är hamnen i Härnösand och sedan via två planerade rutter till parkerna.
1) Härnösand – Birsta – Bergsåker – Kovland – väg 320 (transporter med max höjd 4,75 メートル)
2) Härnösand – Brunne – Stavreviken – Liden – Indal – Kovland – väg 320 (transporter med höjder över 4,75 メートル)

Transporterna med max höjd över 4,75 m kommer främst att köras kvälls- och nattetid för att minska störning på övrig trafik.

Montering kommer pågå under april – juli med driftsättning av båda vindkraftsparkerna planerat till augusti 2019.

連絡:
Johan Martinsson
Byggprojektledare
E-ポスト: johan.martinsson@eolusvind.com
電話番号: 070-616 21 35

Erik Nilsson
Transporter och väghållning
E-ポスト: erik.nilsson@infraaction.se
電話番号: 076-134 08 57