ទឹកកកនេះគឺលើ G

Enligt de som ska spola och skotta isbanan vid Anundgårds skola så ska de börja med detta denna veckan. Förhoppningsvis är den snart åkbar!

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *