ការបូមប្រេងនាពេលបច្ចុប្បន្នបានបិទ

Tyvärr är bensinpumpen för närvarande ur funktion. Vi vill passa på att varna alla bilister, skoteråkare m.fl. så att man tar detta i beräkningen och inte behöver bli stående.

#ShepherdsHut F / T មាន arbetar skyndsamt på att lösa problemet och hoppas på att kunna ha pumpen igång inom en snar framtid. Läs mer om service នៅទីនេះ.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *