ពេលលេងហ្គេមថ្មីនៅ Holmes Vallen នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ

HSK

.ពេលការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងការថ្មី BK នៅ Holmes Granlo Vallen – 15:00.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *