ការប្រគុំតន្ត្រីជាមួយ Hasse Åmansson

Hasse Åmanssonទទួលបានការប្រគុំតន្ត្រី..
.
Konsert på lördag med Hasse Åmansson från Holmsjöändan.
Till helgen anordnar Hembygds-föreningen en spelning i Lidens kyrka med Holms eget dragspelsgeni.

ពេលវេលានិងទីកន្លែង:
Lidens kyrka lördag 30/11 នៅ. 14:00.

Läs mer om Kyrkans aktivitet här.

.

.

.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *